Kurz: Něco jako rétorika

16.1.2020 18:00:00 - 16.1.2019 19:00:00 Kurz: Něco jako rétorika

Kurz, který vám pomůže k příjemně znějícímu hlasu, lepšímu hospodaření s dechem a srozumitelné výslovnosti.
Série šesti lekcí je zaměřená na praktický nácvik základních dovedností, ze kterých se skládá pěkný mluvený projev. Během šesti týdnů vzniká prostor pro to, abyste se naučili správně provádět jednotlivá cvičení a slyšeli také nějaký pokrok.

Rozsah kurzu: 6 x 60 minut
KultiVAR Liberec, Na Rybníčku 387/6, http://www.kultivar.xyz/
Termíny: čtvrtky 16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2.,20.2., 18-19 hodin
Cena: 2400 Kč
Přihlaste se na hana@mluvenitislusi.cz

Podrobnosti:
• Dozvíte se, co vám v očích posluchačů nejvíc škodí a jaké jsou nejčastější překážky v porozumění obsahu.
• Objasníme si, co je spisovná podoba mluvené češtiny, co už je z ní přežité a nepřirozené a co se naopak vyplácí dodržovat.
• Velkou část našeho společného času zabere nácvik dýchání efektivního pro mluvený projev.
• Budeme se věnovat posazení hlasu, aby zněl co nejlépe.
Ukážu vám, jak trénovat výslovnost, aby vám bylo dobře rozumět, abyste nekomolili slova
a nevypadali jste, že vám na posluchačích nezáleží.
• Dotkneme se dynamiky mluveného projevu, tempa, frázování, intonace.
Více času si vyhradíme na to, co konkrétně vás ve skupině trápí a co nejvíce pomůže váš projev zlepšit.
Počítejte s tím, že změna se nestane bez vaší aktivity a bude potřeba, abyste mezi lekcemi aspoň několik minut denně trénovali.