Anna Mastníková představí v KultiVARu svou tvorbu!

12.10.2017 18:00:00 - 30.11.2017 Anna Mastníková představí v KultiVARu svou tvorbu!

Akce je součástí projektu "Popularizace umění a řemesla v regionu"

Vážení a milí!
Chcete se dozvědět něco o práci tvůrce animovaného filmu, o tom, jak vzniká ilustrace nebo o tom, jak své nápady převést do drobností na ozdobu? Nejen to, ale i svou další tvorbu nám přiblíží kreslířka, ilustrátorka a animátorka Anna Mastníková. Přijďte do KultiVARU na přednášku s touto velmi zajímavou mladou výtvarnicí.

Po přednášce bude následovat vernisáž výstavy Anny Mastníkové. Její díla pak u nás budou ke shlédnutí do konce listopadu.

Anna Mastníková
12.1.1987*
Ilustrátorka a animátorka zaměřující se především na klasickou kreslenou a loutkovou animaci. Věnuje se také výrobě animačních loutek a autorských hraček.

Anna studovala Střední školu Uměleckých řemesel v Brně - obor Vědecká kresba a ilustrace u Pavla Dvorského, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně - obor Animovaná tvorba a Vysokou školu Umělecko-Průmyslovou v Praze - Ateliér Filmové a televizní grafiky, dále se účastnila několika stáží a to i zahraniční studijní stáž na École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg - obor Ilustrace - vedoucí oboru Guillaume Dége.

Anna patří k mladé generaci ilustrátorů o kterých ještě určitě uslyšíme a doufám, že si budeme mi i naše děti listovat v knihách, které Anna bude ilustrovat. Dnes se můžeme setkat s knihou Žížalí pomazánka pro Davida a O panáčkovi.

Anniny animované filmy byly k vidění na několika filmových festivalech a film Desert byl dokonce nominován na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film 2011.

Anna je 1. ze série lokálních tvůrců, které vám chceme představit v několika etapách a z různých úhlů pohledu na jejich práci. Výtvarníci nám popíšou svou tvorbu a odpoví na dotazy při přednášce. Následovat bude vernisáž jejich výstavy, kde se budete moci pokochat jejich díly na vlastní oči. A v neposlední řadě nám odkryjí i některá ze svých malých kouzel, při jimi vedeném odborném workshopu. Takže celekm 3 zastavení u jejich tvorby! Anna bude lektorovat následný workshop zaměřený na tvorbu vlastního animovaného filmu 28.10. Tak si to zapište do diáře a neváhejte dorazit ;) Těšíme se na viděnou!!
Akce je spolufinancována a podporována z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Nisa a díky projektu „Popularizace umění a řemesla v regionu“ a vstup na akci je zdarma.Polským účastníkům bude proplaceno jízdné.

 

Drogi i drodzy!

Chcecie się dowiedzieć coś o pracy twórcy filmu animowanego o tym, jak powstaje ilustracja, lub jak przekształcić swoje pomysły do drobiazgów dekoracji domu, ubrań, was? Nie tylko to, ale również swoją następną pracę przyniesie nam bliżej doświadczona karykaturzystka, ilustratorka książek dla dzieci i animatorka Anna Mastníková.

Wykład będzie związany z otwarciem wystawy Anny Mastnikowej w KultiVAR. Jej prace będą dostępne do przeglądania u nas do końca listopada. 

Anna Mastniková

12.1.1987 *

Illustratorka i animatorka która się zajmuję przede wszystkim animacją klasyczną i animacją lalek. Produkuje również animowane lalki i zabawki autorskie.

Anna studiowała w Central School of Arts and Crafts w Brně - oddział rysunki naukowe i ilustracje przez Pavla Dvorského, University Tomas Baťa w Zlín - oddział animacji i College of Applied Arts w Pradze - studio filmu i grafiki telewizyjnej, uczestniczyła się także w kilku staży, i nawet stypendia zagranicznego w Ecole Supérieure des arts decoratifs de Strasbourg - oddział ilustracja – szef oddziału Guillaume Dege.

Anna jest jedną z najmłodszych generacji ilustratorów, o których pewnie usłyszymy, i mam nadzieję, że my i nasze dzieci obejrzymy książek, które będą ilustrowane Anną. Dzisiaj możemy spotkać się z książką Dżdżownicza smarowanka dla Davida i O laleczce.

Animowane filmy Anny pojawiły się na kilku festiwalach filmowych, i film Desert był nawet nominowany do Magnesia Award for Best Student Film 2011.

Anna jest pierwszą z serii lokalnych twórcy, która chce przedstawić w kilku etapach i pod różnymi kątami widzenia ich pracę. Artyści opiszą swoją pracę i odpowiedzą na pytania podczas wykładu. Następnie będzie wernisaż ich wystawy, gdzie możemy się podziwiać ich pracą własnymi oczami. I wreszcie odkryją nam niektóre ich małe tajemnice przez specjalistyczne warsztaty. Więc całkiem trzy przystanki przy ich tworzeniu! Anna będzie prowadzić następny wykład skoncentrowany na tworzenie własnego filmu animowanego 28.10. Więc zapiszcie ten termin do swojego pamiętniku i nie wahajcie się przyjechać;) Czekamy na Was!

Impreza jest częścią projektu " Upowszechniania Sztuki i Rękodzieła w regionie " i jest współfinansowana ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nisa.

Uczestnicy z polskiej strony będą mieli zapłacony przejazd

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Mgr. Klara Altova na facebook.com/kultivarklara.altova@kultivar.cz lub telefonu +420 733 723 192

CZ_PL_EU_dohromady.jpg (40 KB)logo_euroregion.png (42 KB)

Komentáře

Vložit komentář

Pro tento článek nebyly prozatím vloženy žádné komentáře.